Login Firma med avtale
Login
Oppgi din e-postadresse for å få tilsendt 24-timers passord:
Pålogging feilet!
               
Værste Brygge Fredrikstad

Værste Brygge Fredrikstad


Trinn 2 er godt i gang på Værste Brygge på Kråkerøysiden av Fredrikstad. Cato Jansen er eiendomsutvikler, Backe Prosjekt AS er oppdragsgiver og Backe Østfold er hoved Entreprenør. Det er planlagt 3 byggetrinn på Værste Brygge, men dette vil selvfølgelig være avhengig av etterspørselen. Om alle 3 trinnene blir fullført er det snakk om 99 leiligheter, fra 60 kvm til 180 kvm, med en pris pr.kvm på 60 000.

Prosjekt trinn 2 er ferdigstilt.

Vi har levert kran, brakker, sikring og byggmaskiner på denne byggeplassen!