Login Firma med avtale
Login
Oppgi din e-postadresse for å få tilsendt 24-timers passord:
Pålogging feilet!
               

Sikring

HMS perspektivet på en byggeplass er viktig. BAS Maskinutleie tilbyr sikkerhetsutstyr som er med på redusere risiko ved ulike farlige arbeidsoperasjoner. Eksempelvis skal fallsikringsutstyr brukes der det er fare for fall, og arbeidshøyden er mer enn 2 meter over underlaget.

Vi har kantsikring og taksikring for å forhindre fall ulykker på byggeplassen.

Adgangskontroll sikrer full oversikt over hvem som har tilgang til brakkerigg og byggeplassen, og hvem som er tilstede.

Tidlig planlegging i sikringsarbeidet er viktig, og vi bistår gjerne i prosessen.

Husk at sortimentet kan variere på de ulike avdelingene.

files/Sikring/Værste brygge_edited-1.jpg

Ønsker du tilbud på leie av utstyr eller har andre spørsmål. Ta kontakt med oss: