Login Firma med avtale
Login
Oppgi din e-postadresse for å få tilsendt 24-timers passord:
Pålogging feilet!
               

 

Vårt fallsikringsutstyr er et personlig fallhindrende system, som skal brukes slik at ett fritt fall ikke kan oppstå. Utstyret er delt inn i grupper: 1) Forankring 2) Fallsikringssele/vest 3) Forbindelsesline. For alt arbeid i høyden kreves i tillegg en rednings-/evakueringsplan.