Login Firma med avtale
Login
Oppgi din e-postadresse for å få tilsendt 24-timers passord:
Pålogging feilet!
               

 

Våre kompressorer kommer fra Kaeser og kan brukes sammen med alt av utstyr som bruker luft, slik som trykkluftspader, trykkluftbor, boremaskiner, trykkluftsager,
slipemaskiner eller jordraketter og muttertrekkere. De er også ideelle for å blåse inn glassfiberkabler uten graving, eller for tetthetstester. De er hengermonterte og derfor enkle og transportere.