Login Firma med avtale
Login
Oppgi din e-postadresse for å få tilsendt 24-timers passord:
Pålogging feilet!
               

Heiser og heisutstyr

Vi kan sammen med våre samarbeidspartnere levere kostnadseffektive løsninger,
inkl. montering som gir mindre tidsbruk og sikrer at personell, og materiell fraktes sikkert.
Heiser kan være et godt alternativ til andre tradisjonelle løsninger.

I tillegg kan BAS Maskinutleie levere diverse løfte/heisutstyr til ulike formål.

Husk at sortimentet kan variere på de ulike avdelingene.

files/Heis og heisutstyr/Heis på hotell Atlantic 4.jpg

Ønsker du tilbud på leie av utstyr eller har andre spørsmål. Ta kontakt med oss: