Login Firma med avtale
Login
Oppgi din e-postadresse for å få tilsendt 24-timers passord:
Pålogging feilet!
               

Slik jobber vi


BAS Maskinutleie er bevisst vårt sosiale ansvar og ansvar for bærekraft. Vår målsetning er å kombinere sunn forretningsdrift med et tydelig ansvar for samfunn og miljø. BAS jobber for en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø.


 

Kvalitet i alt vi gjør

BAS skal være våre kunders utstyrsekspert. Det betyr at du som kunde skal forvente kvalitet i alt vi gjør. Vi har vår ekspertise i å forstå kundens behov og kunne møte behovet med riktig utstyr til riktig tid. 

Med vår holdning, væremåte og våre systemer jobber vi aktivt for å gjøre våre kunder bedre og mer lønnsomme. 

Vi søker stadig forbedringer ved å følge med på utviklingen av teknologi og prosesser, samtidig som erfaringsoverføring, avviksregistrering og opplæring av alle ansatte gir økt kvalitet i alle faser av leveransen. 

 

Seriøsitet og positiv verdiskapning

BAS Maskinutleie er bevisst sitt sosiale ansvar og ansvar for bærekraft. Vår målsetning er å kombinere sunn forretningsdrift med et tydelig ansvar for samfunn og miljø. BAS jobber for en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø.

Alle som arbeider for BAS skal ha lovlige og ryddige arbeidsvilkår, og vi har systemer for å følge dette opp. Vi tar aktivt motstand mot all form for useriøsitet, som sosial dumping, uverdige HMS-forhold og svart arbeid.

Det er en forutsetning for å arbeide i BAS at du følger våre Etiske retningslinjer. 

 BAS Etiske Retningslinjer 


Bærekraftig og etisk forretningsførsel
 

BAS skal drive bærekraftig og etisk forretningsførsel, og forventer det samme av våre leverandører. Dette gjelder i alle saker, inkludert handel, investeringer, underleverandører, leveranser, forretningsutvikling, samt alle andre forretnings- og medarbeiderrelasjoner.

Gjennom samarbeid skal vi hjelpe BAS og Leverandører til å utøve godt forretningsmessig samfunnsansvar og sosialt ansvar. BAS krever at våre leverandører handler på en slik måte at virkningene for natur, mennesker og samfunn er både økologisk og etisk forsvarlig. 

Alle leverandører må følge BAS sine retninglsinjer for bærekraftig og etisk forretningsførsel

BAS Retningslinjer for Bærekraftig og Etisk Forretningsførsel

 BAS letthus