Login Firma med avtale
Login
Oppgi din e-postadresse for å få tilsendt 24-timers passord:
Pålogging feilet!
               

BAS har kommunikasjonsradioer og tilbehør for bruk på byggeplasser.

BAS har egne analoge frekvenser tildelt av Nkom.