Login Firma med avtale
Login
Oppgi din e-postadresse for å få tilsendt 24-timers passord:
Pålogging feilet!
               
 

Personløfterkurs

Hensikten med kurset er å gi personer som arbeider i høyden med lift og personløfter kunnskaper om sikker bruk, vedlikehold og daglig kontroll. En skal kunne bruke utstyret slik at uhell og ulykker unngås. Personløfterkurset vil skape en bevisst holdning til de farene som kan oppstå og bidra med å legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.
KUNDEGRUPPE:
Kurset egner seg for alle bransjer hvor lift og personløftere er vanlige arbeidsredskaper.

KURSINNHOLD:

-Lover og forskrifter
-Risikovurdering og analyser
-Valg av lift
-Gjennomgang av liftens funksjoner
-Daglig ettersyn
-Bruk av fallsikring i lift
-Håndtere ulike typer lifter


GJENNOMFØRING E-LÆRING

Teoridel av kurset kan gjennomføres som e-læring, der praksisdel gjennomføres ved nærmeste BAS-avdeling, eller hos kunde etter avtale.

Språk: Norsk - Polsk - Engelsk
Tid e-læring ca 2,5 timer
Tid praksis ca 2,5 timer


GJENNOMFØRING KLASSEROMSUNDERVISNING
Klasseromsundervisning kan gjennomføres hos BAS eller hos kunde.

Språk: Norsk
Varighet: 1 dag (8 timer)


Pris: Kr 2.500 pr. deltaker


Kontakt oss på kompetanse@basutleie.no for bestilling av e-læring eller klasseromsundervisning.