Login Firma med avtale
Login
Oppgi din e-postadresse for å få tilsendt 24-timers passord:
Pålogging feilet!
               
Nye Østfold sykehus på Kalnes

Nye Østfold sykehus på Kalnes


I 2015 - 2016 skal det nye Østfold sykehus være ferdig på Kalnes, og det  vil gi 300 000 østfoldinger et godt tilbud i framtiden. Det er Helse Sør-Øst RHF som er byggherre, og AF som har hoved entreprisen. Det er mange lokale firmaer som leverer, og utfører arbeid til prosjektet. Vi i BAS leier ut utstyr til Askim entreprenør, Intec, Rørcompaniet, Oras as, GK Norge AS, Askim-Mysen & Rør, som alle er aktører i prosjektet. Produktene som primært leies ut akkurat nå er brakker, stillas, og lifter. Prosjektet er nå ferdigstilt.