Login Firma med avtale
Login
Oppgi din e-postadresse for å få tilsendt 24-timers passord:
Pålogging feilet!
                Følg oss på Facebook!

Kurs

Kurs


 Fallsikringskurs på Elverum 14.mars - se invitasjon.

Dette er viktig for oss:

BAS Maskinutleie AS er opptatt av at utstyret vi leier ut skal brukes på en sikker og effektiv måte. Vi tilbyr derfor dokumentert sikkerhetsopplæring.

Vårt mål er å øke kunnskapen for å få færre skader på mennesker og maskiner. Kursene vi arrangerer er utarbeidet gjennom et samarbeid av partene i byggenæringen som består av: Byggenæringens Landsforening, Norsk Arbeidsmandsforbund, Fellesforbundet, Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg, Norsk Utleieforening, Maskingrossisternes Forening, Maskinentreprenørens Forbund og med støtte fra Fondet for regionale verneombud. Alle våre kurs er i henhold til kravene for dokumentert opplæring.

Økt kunnskap gir bedre lønnsomhet.

Kursmodulene er laget i henhold til forskrift, ″forskrift om utførelse av arbeid″ Les mer om dette her

Moduloversikt

             
Her er det muligheter for å sette sammen flere moduler for å skreddersy kurs etter eget ønske.
             
Modul 1 Løfteredskap for anhukere og signalgivere    
             
Modul 2 Håndholdt arbeidsutstyr og bygningsager    
  A. Vinkelsliper        
  B. Boltepistol        
  C. Spikerpisol        
  D. Bor, pigg og kombihammer      
  E. Sager          
             
Modul 3 Stillaser, stiger og arbeid i høyden      
             
Modul 4 Fallsikringsutstyr        
             

Andre kurs:

         
Teleskoptruck   C1 og C2: Arrangeres av Bas i samarbeid med Alpha Maskin  AS
Varme arbeider: Her har vi egen instruktør med sertifikat fra Norsk Brannvernforening.
Personløfter: Bas har egne instruktører som er utdannet av Noorsi.  
Stillas: Stillaskurs for montører, her leier Bas Maskinutleie AS inn ekstern instruktør.

Kjell Enger er ansvarlig for vår kursvirksomhet. Dersom du har spørsmål i forbindelse med våre kurs ta kontakt med Kjell på tlf. +47 909 37 111 evt. e-post kjell.enger@basutleie.no