Login Firma med avtale
Login
Oppgi din e-postadresse for å få tilsendt 24-timers passord:
Pålogging feilet!

                                 

  Følg oss på Facebook!                  Leievilkår BAS Maskinutleie

Standard terms and conditions for hire of machines and equipment

 

Informasjon til kunder


Du kan leie utstyr hos oss til små og store byggeprosjekter.

Våre avdelinger er behjelpelig med planleggingen av blant annet brakkerigg, provstrøm og varmeanlegg i god tid før prosjektet starter. 

Vi har også ett bredt utvalg av byggmaskiner, personløftere, minimaskiner, og annet utstyr.


Ta kontakt med våre avdelinger i ditt distrikt på 02379


Nå er det sesong for minigravere og personløftere vi har ett bredt utvalg - søk i vår produktoversikt eller se våre brosjyrer her: Minigravere og Lifter