Login Firma med avtale
Login
Oppgi din e-postadresse for å få tilsendt 24-timers passord:
Pålogging feilet!
                Følg oss på Facebook!
HMS

HMS


De ansattes helse, arbeidsmiljø og sikkerhet er sentrale temaer som får stor oppmerksomhet i BAS Maskinutleie. Vi bruker maskiner og utstyr som til tider kan være farlig å betjene. Respekt for riktig bruk av utstyret er derfor viktig.

Vi jobber etter konkrete HMS - mål:

  • 0 alvorlige skader eller hendelser
  • Skadefrekvensverdi (H-verdi) 0
  • Totalt sykefravær lavere enn 5%

BAS Maskinutleie arbeider kontinuerlig med forbedringer for å forhindre hendelser som kan gi skade på personell, miljø eller materiell. Gode HMS - resultater gir oss et konkurransefortrinn og gode økonomiske resultater.