Login Firma med avtale
Login
Oppgi din e-postadresse for å få tilsendt 24-timers passord:
Pålogging feilet!
               
Grilstad Marina

Grilstad Marina


Aasen Bygg har nå fullført første trinn i byggingen av boliger på Grillstad Marina for oppdragsgiveren Grilstad Marina AS. Området er på over 500 mål og ligger i Grilstadfjæra øst for Trondheim sentrum. Området  skal omfatte over 800 boliger, nå står 177 boliger klare, og  nå er også den nye marinaen for 1000 båter og deler av  næringsbygget på110 000 m² ferdig. Innenfor området skal det etableres barnehage, dagligvareforretning, treningsstudio og andre servicefunksjoner. BAS Elverum leverte brakker til dette prosjektet.