Login Firma med avtale
Login
Oppgi din e-postadresse for å få tilsendt 24-timers passord:
Pålogging feilet!
               

Forskaling

 

BAS kan levere Trio, Maximo og Manto  veggforskaling. Dekkeforskaling har vi Topec som system samt et bredt utvalg av støtter og bjelker med tilbehør til understøttelse. 

Til mindre forskalingsjobber har vi trekassetter til vegg og ringmursforskaling. 
Vi har også egen forskalingsplanlegger som kan bistå ved kompliserte prosjekter. 

Ta kontakt med oss så vil vi kunne bistå deg med å finne frem til best mulig løsning.

Husk at sortimentet kan variere på de ulike avdelingene.

files/Forskaling/Veggene begynner å komme opp på parkeringskjelleren.jpg

Ønsker du tilbud på leie av utstyr eller har andre spørsmål. Ta kontakt med oss: