Login Firma med avtale
Login
Oppgi din e-postadresse for å få tilsendt 24-timers passord:
Pålogging feilet!
               

Tiltak for BAS og våre samarbeidspartnere i forbindelse med Covid-19 ​


BAS skal bidra til å sikre helse, miljø og verdiskaping ved driftsopprettholdelse for våre kunder, leverandører og innad i egen virksomhet. Vi følger Folkehelseinstituttets anbefalinger og har iverksatt en rekke tiltak for både ansatte og kunder. Alle besøkende til våre kundesentre og lager logges nå ved hjelp av en QR-kode for å sikre raskt og effektiv smittesporing ved behov. Vi er alle i en situasjon som krever ekstra innsats, solidaritet og fleksibilitet – vi ber om forståelse og hjelp ved at vi sammen: ​

  • Avholder møter via digitale plattformer så langt det er praktisk mulig.​
  • Alle besøkende logges via QR-kode.
  • Alle bes følge råd, anvisninger og pålegg fra myndighetene (FHI og Helsedirektoratet).    ​
  • Alle bes følge lokale anvisninger og tiltak ved besøk i våre kundesentre og lager.​
  • Har du symptomer eller har vært eksponert for personer med symptomer ber vi vennlig om å unngå besøk til BAS ​
  • Bruk desinfiserende og/eller hygienefasiliteter der det er tilgjengelig ​
  • Unngå personkontakt og berøringspunkter så langt det lar seg gjøre​
  • Der det er praktisk mulig – avtalt returleveranser med kundesenteret slik at vi reduserer samtidig opphold i kundesenter og på lagrene. ​
  • Hygienetiltak blir utført av BAS i lokaler, på lagrene, ved retur og før utlevering av utstyr ​
  • Vi setter stor pris på førstelinjes hygienetiltak som kunder kan utføre før innlevering (tørke av berøringspunkter, tømme søppel ol.). ​BAS har nedsatt egen krisestab som følger utviklingen på daglig basis. Vi vil løpende gjøre vurderinger og komme med tiltak. Vi ber alle våre samarbeidspartnere holde seg oppdatert via våre nettsider, www.basutleie.no samt sosiale medier. ​

Ring Basutleie