Login Firma med avtale
Login
Oppgi din e-postadresse for å få tilsendt 24-timers passord:
Pålogging feilet!
                Følg oss på Facebook!
Ring Basutleie

Lei utstyr hos oss til ditt prosjekt.


Våre avdelinger er behjelpelig med planleggingen av brakkerigg, provstrøm og varmeanlegg i god tid før prosjektet starter. 
Vi har også ett bredt utvalg av små utstyr, lifter, gravemaskiner, heis, forskaling og kran.

Ta kontakt med våre avdelinger i ditt distrikt på 02379

Gravemaskiner og Lifter

Kurs tilbud- Vår avd. på Elverum har allerede holdt sitt første kurs i Varme arbeider - brannvernskurs -  en rekke ulike kurs kommer utover vinter/vår 2018 : kursplan Elverum 

Kurs i fallsikring planlegges på Elverum 14.mars - se invitasjon

  • Vi arrangerer kurs på forespørsel - ta kontakt med nærmeste avdeling på 02379.                                       

 Andre kurs vi kan tilby:

  • Trygg bruk av Byggmaskiner
  • Lift kurs - trygg bruk av lift
  • Teleskoptruck(sertifiseringskurs) 
  • Varme arbeider - brannvernskurs
  • Fallsikringsutstyr - trygg bruk av sikringsutstyr        Vår kursfolder